PROGRAM ZBORURI CHARTER

TURCIA

BUCURESTI - ANTALYA - BUCURESTIBUCURESTI - BODRUM - BUCURESTIIASI - ANTALYA - IASI

ROMANIA

ANTALYA - IASI - ANTALYATURCIA

BUCURESTI - ANTALYA - BUCURESTIsus

Mai

Data Zi saptamana Zbor Nota importanta Plecare Sosire Data publicare Data modificare Zbor retur Nota importanta Plecare retur Sosire retur Data publicare Data modificare
28-05-2022SambataOTPAYT6
TAROM
- OTP - 00:00AYT - 00:0027 Oct 2021 11:03AYTOTP6 - AYT - 00:00OTP - 00:0027 Oct 2021 11:03

Iunie

Data Zi saptamana Zbor Nota importanta Plecare Sosire Data publicare Data modificare Zbor retur Nota importanta Plecare retur Sosire retur Data publicare Data modificare
04-06-2022SambataOTPAYT6
TAROM
- OTP - 00:00AYT - 00:0027 Oct 2021 11:03AYTOTP6 - AYT - 00:00OTP - 00:0027 Oct 2021 11:03
11-06-2022SambataOTPAYT6
TAROM
- OTP - 00:00AYT - 00:0027 Oct 2021 11:03AYTOTP6 - AYT - 00:00OTP - 00:0027 Oct 2021 11:03
13-06-2022LuniOTPAYT1
TAROM
- OTP - 00:00AYT - 00:0027 Oct 2021 11:02AYTOTP1 - AYT - 00:00OTP - 00:0027 Oct 2021 11:02
18-06-2022SambataOTPAYT6
TAROM
- OTP - 00:00AYT - 00:0027 Oct 2021 11:03AYTOTP6 - AYT - 00:00OTP - 00:0027 Oct 2021 11:03
20-06-2022LuniOTPAYT1
TAROM
- OTP - 00:00AYT - 00:0027 Oct 2021 11:02AYTOTP1 - AYT - 00:00OTP - 00:0027 Oct 2021 11:02
25-06-2022SambataOTPAYT6
TAROM
- OTP - 00:00AYT - 00:0027 Oct 2021 11:03AYTOTP6 - AYT - 00:00OTP - 00:0027 Oct 2021 11:03
27-06-2022LuniOTPAYT1
TAROM
- OTP - 00:00AYT - 00:0027 Oct 2021 11:02AYTOTP1 - AYT - 00:00OTP - 00:0027 Oct 2021 11:02

Iulie

Data Zi saptamana Zbor Nota importanta Plecare Sosire Data publicare Data modificare Zbor retur Nota importanta Plecare retur Sosire retur Data publicare Data modificare
02-07-2022SambataOTPAYT6
TAROM
- OTP - 00:00AYT - 00:0027 Oct 2021 11:03AYTOTP6 - AYT - 00:00OTP - 00:0027 Oct 2021 11:03
04-07-2022LuniOTPAYT1
TAROM
- OTP - 00:00AYT - 00:0027 Oct 2021 11:02AYTOTP1 - AYT - 00:00OTP - 00:0027 Oct 2021 11:02
09-07-2022SambataOTPAYT6
TAROM
- OTP - 00:00AYT - 00:0027 Oct 2021 11:03AYTOTP6 - AYT - 00:00OTP - 00:0027 Oct 2021 11:03
11-07-2022LuniOTPAYT1
TAROM
- OTP - 00:00AYT - 00:0027 Oct 2021 11:02AYTOTP1 - AYT - 00:00OTP - 00:0027 Oct 2021 11:02
16-07-2022SambataOTPAYT6
TAROM
- OTP - 00:00AYT - 00:0027 Oct 2021 11:03AYTOTP6 - AYT - 00:00OTP - 00:0027 Oct 2021 11:03
18-07-2022LuniOTPAYT1
TAROM
- OTP - 00:00AYT - 00:0027 Oct 2021 11:02AYTOTP1 - AYT - 00:00OTP - 00:0027 Oct 2021 11:02
23-07-2022SambataOTPAYT6
TAROM
- OTP - 00:00AYT - 00:0027 Oct 2021 11:03AYTOTP6 - AYT - 00:00OTP - 00:0027 Oct 2021 11:03
25-07-2022LuniOTPAYT1
TAROM
- OTP - 00:00AYT - 00:0027 Oct 2021 11:02AYTOTP1 - AYT - 00:00OTP - 00:0027 Oct 2021 11:02
30-07-2022SambataOTPAYT6
TAROM
- OTP - 00:00AYT - 00:0027 Oct 2021 11:03AYTOTP6 - AYT - 00:00OTP - 00:0027 Oct 2021 11:03

August

Data Zi saptamana Zbor Nota importanta Plecare Sosire Data publicare Data modificare Zbor retur Nota importanta Plecare retur Sosire retur Data publicare Data modificare
01-08-2022LuniOTPAYT1
TAROM
- OTP - 00:00AYT - 00:0027 Oct 2021 11:02AYTOTP1 - AYT - 00:00OTP - 00:0027 Oct 2021 11:02
06-08-2022SambataOTPAYT6
TAROM
- OTP - 00:00AYT - 00:0027 Oct 2021 11:03AYTOTP6 - AYT - 00:00OTP - 00:0027 Oct 2021 11:03
08-08-2022LuniOTPAYT1
TAROM
- OTP - 00:00AYT - 00:0027 Oct 2021 11:02AYTOTP1 - AYT - 00:00OTP - 00:0027 Oct 2021 11:02
13-08-2022SambataOTPAYT6
TAROM
- OTP - 00:00AYT - 00:0027 Oct 2021 11:03AYTOTP6 - AYT - 00:00OTP - 00:0027 Oct 2021 11:03
15-08-2022LuniOTPAYT1
TAROM
- OTP - 00:00AYT - 00:0027 Oct 2021 11:02AYTOTP1 - AYT - 00:00OTP - 00:0027 Oct 2021 11:02
20-08-2022SambataOTPAYT6
TAROM
- OTP - 00:00AYT - 00:0027 Oct 2021 11:03AYTOTP6 - AYT - 00:00OTP - 00:0027 Oct 2021 11:03
22-08-2022LuniOTPAYT1
TAROM
- OTP - 00:00AYT - 00:0027 Oct 2021 11:02AYTOTP1 - AYT - 00:00OTP - 00:0027 Oct 2021 11:02
27-08-2022SambataOTPAYT6
TAROM
- OTP - 00:00AYT - 00:0027 Oct 2021 11:03AYTOTP6 - AYT - 00:00OTP - 00:0027 Oct 2021 11:03
29-08-2022LuniOTPAYT1
TAROM
- OTP - 00:00AYT - 00:0027 Oct 2021 11:02AYTOTP1 - AYT - 00:00OTP - 00:0027 Oct 2021 11:02

Septembrie

Data Zi saptamana Zbor Nota importanta Plecare Sosire Data publicare Data modificare Zbor retur Nota importanta Plecare retur Sosire retur Data publicare Data modificare
03-09-2022SambataOTPAYT6
TAROM
- OTP - 00:00AYT - 00:0027 Oct 2021 11:03AYTOTP6 - AYT - 00:00OTP - 00:0027 Oct 2021 11:03
05-09-2022LuniOTPAYT1
TAROM
- OTP - 00:00AYT - 00:0027 Oct 2021 11:02AYTOTP1 - AYT - 00:00OTP - 00:0027 Oct 2021 11:02
10-09-2022SambataOTPAYT6
TAROM
- OTP - 00:00AYT - 00:0027 Oct 2021 11:03AYTOTP6 - AYT - 00:00OTP - 00:0027 Oct 2021 11:03
12-09-2022LuniOTPAYT1
TAROM
- OTP - 00:00AYT - 00:0027 Oct 2021 11:02AYTOTP1 - AYT - 00:00OTP - 00:0027 Oct 2021 11:02
17-09-2022SambataOTPAYT6
TAROM
- OTP - 00:00AYT - 00:0027 Oct 2021 11:03AYTOTP6 - AYT - 00:00OTP - 00:0027 Oct 2021 11:03
19-09-2022LuniOTPAYT1
TAROM
- OTP - 00:00AYT - 00:0027 Oct 2021 11:02AYTOTP1 - AYT - 00:00OTP - 00:0027 Oct 2021 11:02
24-09-2022SambataOTPAYT6
TAROM
- OTP - 00:00AYT - 00:0027 Oct 2021 11:03AYTOTP6 - AYT - 00:00OTP - 00:0027 Oct 2021 11:03
26-09-2022LuniOTPAYT1
TAROM
- OTP - 00:00AYT - 00:0027 Oct 2021 11:02AYTOTP1 - AYT - 00:00OTP - 00:0027 Oct 2021 11:02

Octombrie

Data Zi saptamana Zbor Nota importanta Plecare Sosire Data publicare Data modificare Zbor retur Nota importanta Plecare retur Sosire retur Data publicare Data modificare
01-10-2022SambataOTPAYT6
TAROM
- OTP - 00:00AYT - 00:0027 Oct 2021 11:03AYTOTP6 - AYT - 00:00OTP - 00:0027 Oct 2021 11:03

BUCURESTI - BODRUM - BUCURESTIsus

Iunie

Data Zi saptamana Zbor Nota importanta Plecare Sosire Data publicare Data modificare Zbor retur Nota importanta Plecare retur Sosire retur Data publicare Data modificare
04-06-2022SambataROT_5213
TAROM
- OTP - 00:00BJV - 00:0028 Oct 2021 12:40ROT_5214 - BJV - 00:00OTP - 00:0028 Oct 2021 12:43
11-06-2022SambataROT_5213
TAROM
- OTP - 00:00BJV - 00:0028 Oct 2021 12:40ROT_5214 - BJV - 00:00OTP - 00:0028 Oct 2021 12:43
18-06-2022SambataROT_5213
TAROM
- OTP - 00:00BJV - 00:0028 Oct 2021 12:40ROT_5214 - BJV - 00:00OTP - 00:0028 Oct 2021 12:43
25-06-2022SambataROT_5213
TAROM
- OTP - 00:00BJV - 00:0028 Oct 2021 12:40ROT_5214 - BJV - 00:00OTP - 00:0028 Oct 2021 12:43

Iulie

Data Zi saptamana Zbor Nota importanta Plecare Sosire Data publicare Data modificare Zbor retur Nota importanta Plecare retur Sosire retur Data publicare Data modificare
02-07-2022SambataROT_5213
TAROM
- OTP - 00:00BJV - 00:0028 Oct 2021 12:40ROT_5214 - BJV - 00:00OTP - 00:0028 Oct 2021 12:43
09-07-2022SambataROT_5213
TAROM
- OTP - 00:00BJV - 00:0028 Oct 2021 12:40ROT_5214 - BJV - 00:00OTP - 00:0028 Oct 2021 12:43
16-07-2022SambataROT_5213
TAROM
- OTP - 00:00BJV - 00:0028 Oct 2021 12:40ROT_5214 - BJV - 00:00OTP - 00:0028 Oct 2021 12:43
23-07-2022SambataROT_5213
TAROM
- OTP - 00:00BJV - 00:0028 Oct 2021 12:40ROT_5214 - BJV - 00:00OTP - 00:0028 Oct 2021 12:43
30-07-2022SambataROT_5213
TAROM
- OTP - 00:00BJV - 00:0028 Oct 2021 12:40ROT_5214 - BJV - 00:00OTP - 00:0028 Oct 2021 12:43

August

Data Zi saptamana Zbor Nota importanta Plecare Sosire Data publicare Data modificare Zbor retur Nota importanta Plecare retur Sosire retur Data publicare Data modificare
06-08-2022SambataROT_5213
TAROM
- OTP - 00:00BJV - 00:0028 Oct 2021 12:40ROT_5214 - BJV - 00:00OTP - 00:0028 Oct 2021 12:43
13-08-2022SambataROT_5213
TAROM
- OTP - 00:00BJV - 00:0028 Oct 2021 12:40ROT_5214 - BJV - 00:00OTP - 00:0028 Oct 2021 12:43
20-08-2022SambataROT_5213
TAROM
- OTP - 00:00BJV - 00:0028 Oct 2021 12:40ROT_5214 - BJV - 00:00OTP - 00:0028 Oct 2021 12:43
27-08-2022SambataROT_5213
TAROM
- OTP - 00:00BJV - 00:0028 Oct 2021 12:40ROT_5214 - BJV - 00:00OTP - 00:0028 Oct 2021 12:43

Septembrie

Data Zi saptamana Zbor Nota importanta Plecare Sosire Data publicare Data modificare Zbor retur Nota importanta Plecare retur Sosire retur Data publicare Data modificare
03-09-2022SambataROT_5213
TAROM
- OTP - 00:00BJV - 00:0028 Oct 2021 12:40ROT_5214 - BJV - 00:00OTP - 00:0028 Oct 2021 12:43
10-09-2022SambataROT_5213
TAROM
- OTP - 00:00BJV - 00:0028 Oct 2021 12:40ROT_5214 - BJV - 00:00OTP - 00:0028 Oct 2021 12:43
17-09-2022SambataROT_5213
TAROM
- OTP - 00:00BJV - 00:0028 Oct 2021 12:40ROT_5214 - BJV - 00:00OTP - 00:0028 Oct 2021 12:43
24-09-2022SambataROT_5213
TAROM
- OTP - 00:00BJV - 00:0028 Oct 2021 12:40ROT_5214 - BJV - 00:00OTP - 00:0028 Oct 2021 12:43

Octombrie

Data Zi saptamana Zbor Nota importanta Plecare Sosire Data publicare Data modificare Zbor retur Nota importanta Plecare retur Sosire retur Data publicare Data modificare
01-10-2022SambataROT_5213
TAROM
- OTP - 00:00BJV - 00:0028 Oct 2021 12:40ROT_5214 - BJV - 00:00OTP - 00:0028 Oct 2021 12:43

IASI - ANTALYA - IASIsus

Iunie

Data Zi saptamana Zbor Nota importanta Plecare Sosire Data publicare Data modificare Zbor retur Nota importanta Plecare retur Sosire retur Data publicare Data modificare
05-06-2022DuminicaBUR203_
AIR BUCHAREST
- IAS - 06:00AYT - 08:0010 Dec 2021 12:30BUR204_ - AYT - 08:50IAS - 10:5010 Dec 2021 12:3010 Dec 2021 12:31
12-06-2022DuminicaBUR203_
AIR BUCHAREST
- IAS - 06:00AYT - 08:0010 Dec 2021 12:30BUR204_ - AYT - 14:30IAS - 16:3010 Dec 2021 12:30
19-06-2022DuminicaBUR203_
AIR BUCHAREST
- IAS - 06:00AYT - 08:0010 Dec 2021 12:30BUR204_ - AYT - 14:30IAS - 16:3010 Dec 2021 12:30
26-06-2022DuminicaBUR203_
AIR BUCHAREST
- IAS - 06:00AYT - 08:0010 Dec 2021 12:30BUR204_ - AYT - 14:30IAS - 16:3010 Dec 2021 12:30

Iulie

Data Zi saptamana Zbor Nota importanta Plecare Sosire Data publicare Data modificare Zbor retur Nota importanta Plecare retur Sosire retur Data publicare Data modificare
03-07-2022DuminicaBUR203_
AIR BUCHAREST
- IAS - 06:00AYT - 08:0010 Dec 2021 12:30BUR204_ - AYT - 14:30IAS - 16:3010 Dec 2021 12:30
10-07-2022DuminicaBUR203_
AIR BUCHAREST
- IAS - 06:00AYT - 08:0010 Dec 2021 12:30BUR204_ - AYT - 14:30IAS - 16:3010 Dec 2021 12:30
17-07-2022DuminicaBUR203_
AIR BUCHAREST
- IAS - 06:00AYT - 08:0010 Dec 2021 12:30BUR204_ - AYT - 14:30IAS - 16:3010 Dec 2021 12:30
24-07-2022DuminicaBUR203_
AIR BUCHAREST
- IAS - 06:00AYT - 08:0010 Dec 2021 12:30BUR204_ - AYT - 14:30IAS - 16:3010 Dec 2021 12:30
31-07-2022DuminicaBUR203_
AIR BUCHAREST
- IAS - 06:00AYT - 08:0010 Dec 2021 12:30BUR204_ - AYT - 14:30IAS - 16:3010 Dec 2021 12:30

August

Data Zi saptamana Zbor Nota importanta Plecare Sosire Data publicare Data modificare Zbor retur Nota importanta Plecare retur Sosire retur Data publicare Data modificare
07-08-2022DuminicaBUR203_
AIR BUCHAREST
- IAS - 06:00AYT - 08:0010 Dec 2021 12:30BUR204_ - AYT - 14:30IAS - 16:3010 Dec 2021 12:30
14-08-2022DuminicaBUR203_
AIR BUCHAREST
- IAS - 06:00AYT - 08:0010 Dec 2021 12:30BUR204_ - AYT - 14:30IAS - 16:3010 Dec 2021 12:30
21-08-2022DuminicaBUR203_
AIR BUCHAREST
- IAS - 06:00AYT - 08:0010 Dec 2021 12:30BUR204_ - AYT - 14:30IAS - 16:3010 Dec 2021 12:30
28-08-2022DuminicaBUR203_
AIR BUCHAREST
- IAS - 06:00AYT - 08:0010 Dec 2021 12:30BUR204_ - AYT - 14:30IAS - 16:3010 Dec 2021 12:30

Septembrie

Data Zi saptamana Zbor Nota importanta Plecare Sosire Data publicare Data modificare Zbor retur Nota importanta Plecare retur Sosire retur Data publicare Data modificare
04-09-2022DuminicaBUR203_
AIR BUCHAREST
- IAS - 06:00AYT - 08:0010 Dec 2021 12:30BUR204_ - AYT - 14:30IAS - 16:3010 Dec 2021 12:30
11-09-2022DuminicaBUR203_
AIR BUCHAREST
- IAS - 06:00AYT - 08:0010 Dec 2021 12:30BUR204_ - AYT - 14:30IAS - 16:3010 Dec 2021 12:30
18-09-2022DuminicaBUR203_
AIR BUCHAREST
- IAS - 06:00AYT - 08:0010 Dec 2021 12:30BUR204_ - AYT - 14:30IAS - 16:3010 Dec 2021 12:30
25-09-2022DuminicaBUR203_
AIR BUCHAREST
- IAS - 06:00AYT - 08:0010 Dec 2021 12:30BUR204_ - AYT - 14:30IAS - 16:3010 Dec 2021 12:30

ROMANIA

ANTALYA - IASI - ANTALYAsus

Iunie

Data Zi saptamana Zbor Nota importanta Plecare Sosire Data publicare Data modificare Zbor retur Nota importanta Plecare retur Sosire retur Data publicare Data modificare
05-06-2022DuminicaBUR204_
AIR BUCHAREST
- AYT - 08:50IAS - 10:5010 Dec 2021 12:3010 Dec 2021 12:31BUR203_ - IAS - 06:00AYT - 08:0010 Dec 2021 12:30
12-06-2022DuminicaBUR204_
AIR BUCHAREST
- AYT - 14:30IAS - 16:3010 Dec 2021 12:30BUR203_ - IAS - 06:00AYT - 08:0010 Dec 2021 12:30
19-06-2022DuminicaBUR204_
AIR BUCHAREST
- AYT - 14:30IAS - 16:3010 Dec 2021 12:30BUR203_ - IAS - 06:00AYT - 08:0010 Dec 2021 12:30
26-06-2022DuminicaBUR204_
AIR BUCHAREST
- AYT - 14:30IAS - 16:3010 Dec 2021 12:30BUR203_ - IAS - 06:00AYT - 08:0010 Dec 2021 12:30

Iulie

Data Zi saptamana Zbor Nota importanta Plecare Sosire Data publicare Data modificare Zbor retur Nota importanta Plecare retur Sosire retur Data publicare Data modificare
03-07-2022DuminicaBUR204_
AIR BUCHAREST
- AYT - 14:30IAS - 16:3010 Dec 2021 12:30BUR203_ - IAS - 06:00AYT - 08:0010 Dec 2021 12:30
10-07-2022DuminicaBUR204_
AIR BUCHAREST
- AYT - 14:30IAS - 16:3010 Dec 2021 12:30BUR203_ - IAS - 06:00AYT - 08:0010 Dec 2021 12:30
17-07-2022DuminicaBUR204_
AIR BUCHAREST
- AYT - 14:30IAS - 16:3010 Dec 2021 12:30BUR203_ - IAS - 06:00AYT - 08:0010 Dec 2021 12:30
24-07-2022DuminicaBUR204_
AIR BUCHAREST
- AYT - 14:30IAS - 16:3010 Dec 2021 12:30BUR203_ - IAS - 06:00AYT - 08:0010 Dec 2021 12:30
31-07-2022DuminicaBUR204_
AIR BUCHAREST
- AYT - 14:30IAS - 16:3010 Dec 2021 12:30BUR203_ - IAS - 06:00AYT - 08:0010 Dec 2021 12:30

August

Data Zi saptamana Zbor Nota importanta Plecare Sosire Data publicare Data modificare Zbor retur Nota importanta Plecare retur Sosire retur Data publicare Data modificare
07-08-2022DuminicaBUR204_
AIR BUCHAREST
- AYT - 14:30IAS - 16:3010 Dec 2021 12:30BUR203_ - IAS - 06:00AYT - 08:0010 Dec 2021 12:30
14-08-2022DuminicaBUR204_
AIR BUCHAREST
- AYT - 14:30IAS - 16:3010 Dec 2021 12:30BUR203_ - IAS - 06:00AYT - 08:0010 Dec 2021 12:30
21-08-2022DuminicaBUR204_
AIR BUCHAREST
- AYT - 14:30IAS - 16:3010 Dec 2021 12:30BUR203_ - IAS - 06:00AYT - 08:0010 Dec 2021 12:30
28-08-2022DuminicaBUR204_
AIR BUCHAREST
- AYT - 14:30IAS - 16:3010 Dec 2021 12:30BUR203_ - IAS - 06:00AYT - 08:0010 Dec 2021 12:30

Septembrie

Data Zi saptamana Zbor Nota importanta Plecare Sosire Data publicare Data modificare Zbor retur Nota importanta Plecare retur Sosire retur Data publicare Data modificare
04-09-2022DuminicaBUR204_
AIR BUCHAREST
- AYT - 14:30IAS - 16:3010 Dec 2021 12:30BUR203_ - IAS - 06:00AYT - 08:0010 Dec 2021 12:30
11-09-2022DuminicaBUR204_
AIR BUCHAREST
- AYT - 14:30IAS - 16:3010 Dec 2021 12:30BUR203_ - IAS - 06:00AYT - 08:0010 Dec 2021 12:30
18-09-2022DuminicaBUR204_
AIR BUCHAREST
- AYT - 14:30IAS - 16:3010 Dec 2021 12:30BUR203_ - IAS - 06:00AYT - 08:0010 Dec 2021 12:30
25-09-2022DuminicaBUR204_
AIR BUCHAREST
- AYT - 14:30IAS - 16:3010 Dec 2021 12:30BUR203_ - IAS - 06:00AYT - 08:0010 Dec 2021 12:30